Andrea - Променям Те (2010)

video played 2,500 times
added 8 years ago
Rate:

Andrea - Променям Те lyrics


За теб легендата е, че много лош си – there is a legend for u that u are very bad
и все говорят как примамваш ти – and they speak how u entice
после лъжеш и заставяш, - next u lie and leave
но мечтаят все за теб – but they always dream for u
тайно всяка грабваш се, - every girl u secretly rob
но защо не я огрява с теб. – but why they can be with u

Всеки ден ти си лош, но за мене всяка нощ
Every day u are bad, but for me every night
как се мъчиш от мечти искаш ме в ръцете си.
U torture of dreams, u want me in ur hands
Всеки ден ти си лош, но за мене всяка нощ
Every day u are bad, but for me every night
си наивното дете, криеш не променям те./2
u are naïve child, hide, I change u

Недостижим си ти заная как изглеждаш
U are unattainable, I know how u look like -
избягал хищник в джунглата живял
a predator who in the jungle lived
твойте мисли са опасни,
ur thoughts are dangerous
но за други, но не и за мен
for others, but not for me
твоя поглед е свиреп,
ur look is ferocious
но прочитам как желае ме.
But I read in it how u want me

Всеки ден ти си лош, но за мене всяка нощ
как се мъчиш от мечти искаш ме в ръцете си.
Всеки ден ти си лош, но за мене всяка нощ
си наивното дете, криеш не променям те.


  • COMMENTS